Print
  Organization Name Address
1 Sri Ginendrarama Contributing society, Pubbiliya Pubbiliya, Kobeigane
2 Farmer's Organization, Pubbiliya Pubbiliya, Kobeigane
3 Farmer's Organization, Siyabalagaswetiya Siyabalagaswetiya, Kobeigane
4 United funeral aiding soceity, Pubbiliya Pubbiliya, Kobeigane
5 Samurdhi soceity, Siyabalagaswetiya Siyabalagaswetiya, Kobeigane
7 Village development society, Siyabalagaswetiya Siyabalagaswetiya, Kobeigane
8 Nibasara cummunity based organization ,  Pubbiliya, Kobeigane
9 Elder's society, Pubbiliya Pubbiliya, Kobeigane
10 Sri Parakrama Farmer's Organization, Bamunugama Bamunugama, Mirihanegama
11 United funeral aiding soceity, Bamunugama Bamunugama, Mirihanegama
12 Arunalu mutual aidinf society Rathmalagaswewa, Mirihanegama
13 Gemi Shakthi Wonen'a society Bamunugama, Mirihanegama
14 Village development society, Bamunugama Bamunugama, Mirihanegama
15 Elder's society, Bamunugama Bamunugama, Mirihanegama
16 Ethsath Diriya Wonen'a society, Bamunugama Bamunugama, Mirihanegama
17 Shanthi funeral aiding soceity, Rathmalagaswewa Rathmalagaswewa, Mirihanegama
18 United Village development society, Rathmalagaswewa Rathmalagaswewa, Mirihanegama
19 Meththa welfare soceity, Mellagaswewa Mellagaswewa, Bandarakoswaththa
20 Wiskam Suwashakthi Sathkara co-operative society Mellagaswewa, Bandarakoswaththa
21 Sangamiththa Wonen'a society Mellagaswewa, Bandarakoswaththa
22 Sri Darmodaya funeral aiding soceity Mellagaswewa, Bandarakoswaththa
23 United Village development society, Mellagaswewa Mellagaswewa, Bandarakoswaththa
24 Isuru Farmer's Organization, Mellagaswewa Mellagaswewa, Bandarakoswaththa
25 Sri Sambodhi funeral aiding soceity, Wanduressa Wanduressa, Bandarakoswaththa

Read more

FaLang translation system by Faboba